Podnikanie v oblasti elektroenergetika

PLATNÉ POVOLENIE
D.A.H, s.r.o., Prešov, 2006E0182 02 zo dňa 15.2.2008

TARIFY NA ROK 2018
Cena za dodávku elektriny pre malé podniky - rozhodnutie URSO pre DAH Prešov č. 0159/2018/E zo dňa 14.12.2017 na rok 2019

Cena za dodávku elektriny pre malé podniky používaná v D.A.H Prešov v rámci univerzálnej služby dodávateľa

Cena za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 2019

Tarifa za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému - rozhodnutie URSO pre OKTE na rok 2019

PODIEL ZDROJOV NA DODÁVANEJ ELEKTRINE

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
D.A.H.,s.r.o. Prešov , 0093/2008/02/PP zo dňa 14.3.2008

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE UNIVERZÁLNU SLUŽBU
OP DAH

" ŠTANDARDY KVALITY "
"Štandardy kvality D.A.H, s.r.o. - dodávka"

"Štandardy kvality D.A.H, s.r.o. - distribúcia"

" PODIEL ZDROJOV NA DODÁVANEJ ELEKTRINE "