Podnikanie v oblasti elektroenergetika

PLATNÉ POVOLENIE
D.A.H, s.r.o., Prešov, 2006E0182 zo dňa 16.2.2022

TARIFY NA ROK 2023
Cena za dodávku elektriny pre malé podniky - rozhodnutie URSO pre DAH Prešov č. 0058/2023/E zo dňa 22.12.2022 na rok 2023

Cenník elektriny dodávanej v rámci univerzálnej služby dodávateľa na rok 2023 pre malé podniky

Cenník pre Malé podniky a Veľké podniky na rok 2023 s koncovými cenami od 1.4.2023

Tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2023

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku - elektrina
Vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE UNIVERZÁLNU SLUŽBU
OP DAH

"ŠTANDARDY KVALITY"
"Štandardy kvality D.A.H, s.r.o. - dodávka"

"Štandardy kvality D.A.H, s.r.o. - distribúcia"

"PODIEL ZDROJOV NA DODÁVANEJ ELEKTRINE"

Informácie o vplyve výroby elektriny nakúpenej dodávateľom na životné prostredie, sú zverejnené na webovej stránke dodávateľa www.vse.sk v časti O spoločnosti > Údaje a fakty.

OZNÁMENIA
Oznámenie o realizácii projektu: výstavba verejne prístupnej elektrickej AC a DC nabíjacej stanice