Podnikanie v oblasti elektroenergetika

PLATNÉ POVOLENIE
D.A.H, s.r.o., Prešov, 2006E0182 02 zo dňa 15.2.2008

TARIFY NA ROK 2020
Cena za dodávku elektriny pre malé podniky - rozhodnutie URSO pre DAH Prešov č. 0012/2020/E zo dňa 14.11.2019 na rok 2020

Cena za dodávku elektriny pre malé podniky používaná v D.A.H Prešov v rámci univerzálnej služby dodávateľa

Cena za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 2020

Tarifa za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému - rozhodnutie URSO pre OKTE na rok 2020

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
D.A.H.,s.r.o. Prešov , 0093/2008/02/PP zo dňa 14.3.2008

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE UNIVERZÁLNU SLUŽBU
OP DAH

"ŠTANDARDY KVALITY"
"Štandardy kvality D.A.H, s.r.o. - dodávka"

"Štandardy kvality D.A.H, s.r.o. - distribúcia"

"PODIEL ZDROJOV NA DODÁVANEJ ELEKTRINE"

Informácie o vplyve výroby elektriny nakúpenej dodávateľom na životné prostredie, sú zverejnené na webovej stránke dodávateľa www.vse.sk v časti O spoločnosti > Údaje a fakty.